Více o typologii

MBTI vychází z učení C. G. Junga, Isabell Briggs a Catherine Briggs-Myers. Popisuje osobnostní preference ve čtyřech dimenzích:
  • Odkud čerpáme energii (Extroverze vs. Introverze)
  • Jak přijímáme informace (Smyslově vs. Intuitivně)
  • Jak se rozhodujeme (Analyticky vs. Pocitově)
  • Jaké prostředí preferujeme (Jednoznačné vs. Proměnlivé)

Kombinací těchto preferencí vzniká 16 osobnostních typů:
ENFJ , ENFP , ENTJ , ENTP , ESFJ , ESFP , ESTJ , ESTP ,
INFJ , INFP , INTJ , INTP , ISFJ , ISFP , ISTJ , ISTP

David Keirsey rozšířil teorii preferencí o pojem temperamentních skupin, které sdílí vždy 2 preference a definoval temperament SJ (strážce), SP(hráč), NT(racionál) a NF(idealista).

Pokud vám jde z těch pojmů hlava kolem,
přijďte na seminář nebo na konzultaci. 😉

MBTI