ISTJ

Zpět

ISTJ “Dělám, co je třeba.”

Zřejmě žádný jiný typ není tak silně poháněn zodpovědností jako Introvertní-Smyslový-analyTický-Jednoznačnost preferující typ. Ve jménu zodpovědnosti se tento Introvert naučil zacházet se slovy, chovat se společensky a vůbec používat společností vyžadované komunikační dovednosti. V některých situacích může být tak otevřený a výřečný, že je snadné si ho splést s Extrovertem. Ale nenechte se zmýlit: tento Introvert si dokáže nasadit masku Extroverta aniž by měnil cokoli na své vnitřní Introvertní podstatě.

Nesmírně zodpovědná povaha ISTJ vychází z jeho soustředění dovnitř (I) a koncentrace na data, která jsou objektivní, pragmatická a konkrétní (S). Jeho zájem o to co je teď a tady mu nedovoluje domněnky. Vidí přesně to, co vidí(S) a překládá si to objektivně a hmatatelně (T) a okamžitě vše organizuje a plánuje (J). A protože je pro něj toho chování naprosto přirozené, očekává ho i od všech ostatních. Je velmi náročný jak v práci, doma i při zábavě. Ostatním se jeho chování může někdy zdát netrpělivé, nátlakové až posedlé.

Stejně tak jako INTJ, se kterým sdílí tři preference (I, T a J), má ISTJ často úspěchy ve škole i v práci, bere na sebe zodpovědné pozice prezidentů třídy, vedoucích projektů, nebo předsedů různých spolků a družstev – což by se mohlo zdát zvláštní pro Introverty. Ne však pro ISTJ, který plní své poslání: „dělá, co je třeba“ (i kdyby to nebylo právě to, co je mu vlastní. „Měl bych“ je jeho heslo, stejntě tak jako všech SJ typů, což v praxi znamená, že ISTJ často potlačuje své přirozené Introvertní chování a pokud „by měl“ chová se Extrovertně, což je pro něj obtížnější.)

Všechny analyTicky se rozhodující ženy plavou v naší společnosti proti proudu, avšak pro ISTJ ženu to platí dvojnásob. Její organizovanost a objektivita (TJ) neodpovídá popisu „typické“ ženy. Navíc má ISTJ žena i vnitřní konflikt, zda být taková jaká je, nebo dodržovat tradiční ženskou roli, což by „se mělo“, ale není to pro ni přirozené. Naopak ISTJ muž přesně odpovídá popisu muže, tak jak si ho společnost představuje.

Domov ISTJ bývá pečlivě upravený a korektní. Své domácí povinnosti, stejně jako každé jiné, bere ISTJ vážně. Rád snídá v sedm, obědvá v poledne a večeří v šest, ať se děje, co se děje. Život má mít řád. Svátky a setkání s rodinou jsou pro ISTJ velmi důležité a pokud jde o rodinu, nehledí na peníze ani na čas. Ti členové rodiny, kteří nesmýšlí stejně, budou za svůj „nezodpovědný“ postoj sklízet naprosté nepochopení i nemilost, která však nemusí být nikdy vidět navenek. Oblečení, stejně tak jako zařízení domácnosti, nebo auto, ISTJ volí spíše tradiční, střízlivé, někdy až strohé. Všechny věci mají své místo a všechny věci jsou na svém místě.

Rodičovství je pro ISTJ doživotní zodpovědností, ke které přistupují velmi vážně. Stanoví pro své děti (a někdy i partnery) pravidla, o kterých se nediskutuje a očekávají, že budou dodržována. Však když oni byli dětmi, bylo to přesně tak a tak i teď by věci „měli být“ stejné. Tradice „se má“ dodržovat. Pro ISTJ jsou jasně dané role: rodič je rodič a dítě je dítě a každý má svou úlohu a zodpovědnosti. Pro ISTJ není překvapivé, že přiděluje úkoly celé rodině i na víkend. I odpočinek přeci má mít program a plán a má být dodržován.

Stejně jako dospělí se chová i ISTJ dítě. Většinou je dobrý student, domácí úkoly dělá včas a úhledně, svůj pokoj udržuje a uklízí. Chodí k jídlu v čas a také očekává, že jídlo bude včas připraveno. I ono se řídí svým seznamem toho co „se má“ dělat a očekává i od rodičů, že i oni budou plnit svou roli stejně zodpovědně. Může ho znervózňovat, když se rodiče nebudou řídit stejnými pravidly a nebudou dodržovat jeho časový harmonogram nebo slíbený plán.

V intimních vztazích je ISTJ spolehlivý. Pokud vám jednou řekne „Miluji tě!“, můžete si být jisti, že to tak je, přestože vám to asi nebude příliš často opakovat. A proč ne? Protože je přesvědčen, že za člověka mluví činy, ne slova. Vyjadřuje vám svou lásku tím, co pro vás dělá, jak se o vás stará, je vám oporou a zázemím. Toto neverbální vyjadřování lásky však často bývá opomíjeno a ISTJ jsou označováni za chladné a necitlivé, „ s kusem ledu místo srdce“.

Ale ISTJ mají city a projevují je zejména svou zodpovědností. (Není přece nic horšího, než být považován za nezodpovědného!) Jsou velmi loajální, a to jak k jednotlivcům, tak k institucím. Někdy mohou pravidla a „mělo by se“ brát až fanaticky. Profese, ke kterým tíhnou, jsou většinou zaměřeny na dosahování praktických a viditelných výsledků jako například chirurgie, účetnictví, právo. Jejich atraktivita pro tento typ spočívá v tom, že v nich člověk často pracuje na svém (I), je orientovaný na výsledek (S), jeho práce vyžaduje objektivitu (T) a řídí se jasnými pravidly a postupy (J). Přestože mohou ISTJ zastávat nejrůznější profese, neláká je činnost vyžadující abstraktní myšlení nebo společenskou spontánnost. Ať na pozici nadřízeného nebo podřízeného, v práci stejně jako jinde hrají podle pravidel. Předpokládají, že ti kdo se drží pravidel vyhrávají, ti kdo je porušují, prohrávají.

S přibývajícím věkem se mohou ISTJ začít chovat pro ně neobvyklým způsobem. V tomto věku si dovolí projevit tu subjektivnější, spontánnější část své osobnosti, a tak se z přísného tatínka může vyklubat hravý dědeček a tvrdý podnikatel může začít nosit extravagantní klobouky. Obecně si starší ISTJ uvědomuje, že to věci, které považovali za velmi vážné, ztrácí v perspektivě celého života na své důležitosti.

Mezi slavné ISTJ patří například Henry Ford (popisovaný jako muž mála slov, který dal svým zákazníkům „výběr“ barvy, pokud to ovšem bude černá) nebo George Washington (který byl zastáncem praktických a okamžitě použitelných postupů).


Zpět