Dotazník

Tento osobnostní dotazník slouží k určení vašeho preferovaného způsobu organizace času i prostoru, přijímání informací, rozhodování a čerpání energie.

Vychází z práce C. G. Junga, C. Briggs a I. Briggs-Myers a D. Keirseyho.

Dotazník není hodnotící. Neexistuje lepší nebo horší odpověď. Prosím odpovězte na všechny otázky. Výsledky budou předány pouze vám osobně v průběhu semináře nebo konzultace.