ISTP

Zpět

ISTP „Všechno se má aspoň jednou za život zkusit“

ISTP se dají nejlépe popsat jako rezervovaní, odtažití a v mezilidských vztazích ostražití, přesto však připraveni zkusit téměř všechno. Jsou zaměřeni do sebe (Introverze) a když je tato tendence spojí s objektivním, analyTickým rozhodováním, je přirozené, že raději vyčkají, kam se bude konverzace ubírat, nebo co udělají ostatní, než si sami smočí prsty. Jejich pohled na svět je konkrétní (S) a to v kombinaci s preferencí Proměnlivého okolního prostředí způsobuje, že jsou aktivnější a spontánnější, než jejich rezervovaná povaha napovídá. Mohou být náchylní například k neočekávaným záchvatům smíchu, najedou převzít iniciativu, nebo z ničeho nic dostat potřebu opravit všechno, co je poškozené. Tím, že se takto náhle zapojí do situace většinou zmatou okolí, které se cítí zaskočeno a odzbrojeno. Což ISTP docela vyhovuje.

ISTP jsou velmi zruční a radují se z výsledků, které jsou hmatatelné a okamžité. Pokud něco – na rozdíl od někoho – zasluhuje pozornost, ISTP se se svou pozorovací schopností (za kterou vděčí S a P) jdou okamžitě na věc a řeší úkoly bez toho, aby znali postupy nebo snad četli nějaké instrukce. Tenhle způsob práce ISTP vyhovuje a pokud je výsledek úspěšný, přináší jim nádherný pocit uspokojení. Pokud v polovině práce ISTP zjistí, že instrukce jsou evidentně potřeba, vyhledá si pouze tu část, která je relevantní pro konkrétní problém, aby neztrácel čas a energii – taková je pro ISTP logické posloupnost.

Pokud se jim jejich povinnosti zdají nezáživné, nudné nebo nepraktické, dají přednost svým zájmům. Do svých vlastních projektů se pak dovedou tak zabrat, že ostatní nutnosti a povinnosti mohou naprosto opomenout, nebo alespoň odsunout na druhou příčku. Pokud je však práce baví, pracují s neskutečnou přesností a precizností, která je obdivuhodná a záviděníhodná zároveň. Neváhají riskovat a balancovat na ostří nože, pokud to považují za nezbytné pro úspěch své práce.

Mužský a ženský projev tohoto typu je značně rozdílný. Aktivní až razantní přístup ISTP odpovídá spíš „typicky“ mužskému modelu. Kontaktní sporty, automobilové závody, řemesla jako truhlářské, práce se stroji, nebo adrenalinové aktivity ISTP přitahují a uspokojují. Ženy, které jim otevřeně holdují budou označovány za „klučičí typy“.

Ženy, které hledají „ženštější“ způsoby vyjádření mají mnoho možností, jak uplatnit své praktické zručnosti v zaměstnáních, která jsou společností považována za neutrální. Problémy pro ni může znamenat spíš sociální než pracovní oblast. Chladné, uzavřené chování, společenský odstup a zálibu v manuálních aktivitách u dívky, nebo ženy nebude okolí příliš oceňovat. Navíc pokud bude v těchto aktivitách vynikat, stane se rivalem pro své kolegy.

Vztahy jsou pro ISTP zábavné i matoucí zároveň – zábavné díky jejich spontánnímu pohledu na svět a matoucí kvůli jejich rozporuplné komunikaci. Protože ISTP oscilují mezi nadšením pro věci, které je momentálně zajímají a nezájmem o ostatní věci, je těžké předem odhadnout jejich reakci. ISTP jsou často záhadou, zejména pro EJ typy, pro které je jejich nepředvídatelnost a zjevná sociální netečnost tak znepokojivá, že se je budou snažit změnit. ISTP budou tyto snahy nejen ignorovat, ale dokonce mohou pociťovat vnitřní uspokojení nad tím, že se nechovají podle očekávání a budou si udržovat svou záhadnost.

ISTP mají v povaze tiše pozorovat a sbírat informace a data o všem a za všech okolností. Oni sami nevidí své pozorování jako účelové a sebrané informace nemají v úmyslu konkrétně použít, oni jen tak skenují svět, protože vstřebávání všeho, co se kolem nich děje, je jim vlastní. Dramatická změna však nastane v případě nouze nebo nebezpečí, kdy se okamžitě pustí do problému a vyřeší ho. To co pak vypadá jako instinktivní chování je výsledkem jejich dlouhodobého pozorování, které pak ISTP umožňuje využít všechny podrobnosti, které zachytili.

Ani jako rodiče nevěří ISTP na plánování. Mají tendenci počkat co přinese den a pak udělat to, co je právě potřeba. ISTP vědí, že jak v životě tak v rodičovství, sebelepší plán ztroskotá. Takže plánem není mít plán, ale být připraven na všechno, dělat to co je právě potřeba a čekat, že věci dopadnou tak, jak mají. A hlavně nebýt emocionální, nevzrušovat se a neztrácet klid, a to z dobrého důvodu: mohlo by je to připravit o energii, která by se jim eventuelně mohla hodit na to, co přijde.

ISTP rodiče jsou věrni svému typu i v tom, že na své děti nenaléhají. Individualismus, prostor, rozdílnost zájmů a rozvoj každého člena rodiny – to jsou hodnoty ISTP a velmi dbají na to, aby se uplatňovaly i v praxi. Pokud však dojde ke konfliktu, jejich reakce může být hlučná a výbušná, ale jen co ISTP vychladne, vrátí se mu jeho klidnější způsob prezentace.

Praktičnost a individualisticky pohodový styl jsou pro ISTP tak silně charakteristické, že za ně někdy platí izolací. ISTP se domnívají, že si každý zaslouží a potřebuje svůj vlastní prostor a má právo tohoto prostoru užívat podle svých přání a zálib. Důraz na práva jednotlivce je pro ně mnohem důležitější než upravenost, řád a rutina – a to činí život s ISTP zvlášť rozmanitým a stimulujícím. Ale také to znamená, že všichni blízcí ISTP se mohou sami těšit ze značné osobní svobody. Cokoli potřebují k tomu, aby vyjádřili svou individualitu a definovali svůj prostor, ať jsou to tuny papíru k určitému projektu, jeden nebo dva motory ze starého auta, nebo tuby barev a štočky plátna – to vše jim bude ISTP s pochopením tolerovat, výměnou za tutéž svobodu.

Pokud nejsou zapojeni do nějakého podnikání nebo dobrodružství, které by pohlcovalo celou jejich pozornost, ISTP odpočívají. Nevyhledávají všechny ty rutinní práce, které ostatní typy považují za odpočinkové a smysluplné. Výsledkem je to, že život ISTP je jeden dlouhý odpočinek, pravidelně přerušovaný rozmanitými a vzrušujícími praktickými úkoly: opravit, pochopit, zlepšit, nebo zažít cokoli, co přijde.

Děti ISTP se často setkávají s velkým nepochopení ze strany strukturovaných „J“ rodičů. Jejich touha po dobrodružství a fascinace mechanickými hračkami je často separuje od ostatních členů rodiny. Z pohledu ostatních typů si ISTP často „říkají o malér“ – rozebírají věci na kousky, aby se mohli studovat a pochopit, zapínají, zapojují a zkouší všechno co se hýbe bez toho, aby se napřed dovolili. Často milují motorky (na kterých nejen rádi jezdí, ale stejně nadšeně je i opravují), což opět znepokojuje rodinu.

Učení je pro ISTP nejlákavější, když je praktické a když se při něm experimentuje. Věří, že jediný způsob, jak se něčemu naučit je si to vyzkoušet. Čím abstraktnější a odtrženější od běžného denního života se učení stane, tím bude pro ISTP studenta únavnější a nudnější. Pokusy a všechno co si může prakticky osahat, ho naopak zajímá a zapojí do práce.

Rodinné události vyvolávají v ISTP smíšené pocity. Děti i dospělí se mohou velmi nadšeně pouštět do příprav na důležité události jako vánoce, narozeniny a jiné sešlosti, avšak samotná příprava (pečení slavnostního dortu, balení a zdobení dárků) je pro ně často lákavější, než celá událost a její společenské požadavky. Jiné typy si toho chování mohou vykládat jako nezájem, nedostatek podpory a nespolečenskost. Pravda je ale jiná, ISTP jen tolik nepotřebují velké společenské aktivity. Po velkolepé oslavě však může pozvat pár blízkých přátel, což je jeho představa o pořádné „párty“: pobavit se s hrstkou pečlivě vyvolených.

Práce, která je rutinní (administrativa), nebo na jejíž výsledky se dlouho čeká (výzkum) ISTP nezajímá. Taková práce je pro ně vysilující. Avšak všechno nové, neprobádané a neočekávané jim dodává energii a v podstatě to ani nebudou považovat za práci.

Stáří může ISTP přinést více Extrovertního zaměření a mohou začít věnovat více času a pozornosti rodinnému životu. Může se jim zalíbit vracet se k věcem, které se jim v životě nepodařilo dovést k úspěšnému konci, nebo si s léty dovolí zabývat se snem nebo ideou na které neměli dříve čas ani energii. Teď je ten správný čas a ISTP je připraven a uvítá tuto příležitost se stejnou hrdostí, která ho provázela celým životem.


Zpět