ENTJ

Zpět

ENTJ „Vím, jak na to!“

Srdeční, diskutující a hluční, to jsou tři slova, která popisují ENTJ. Jejich unikátní kombinace preferencí jim dává velkou potřebu kontrolovat a neobyčejné vůdčí schopnosti.

Jejich zaměření a energie jsou obráceny ven (Extroverze), ke světu plnému nekonečných možností a významů (iNtuice), které chápe objektivně (analyTicky) a uspořádaně (Jednoznačnost).

Jako jejich příbuzní ENTP, i ENTJ vidí svět jako šachovnici, kde proto aby se figurkám dobře dařilo, je potřeba s nimi hýbat. Život je systémem sil, kterým je třeba porozumět, zmocnit se jich, upravit je, nebo se jim bránit, podle toho co je právě vhodné.

ENTJ objevují život prostřednictvím konfrontací, argumentací a interakce s ostatními - v zájmu učení. ENTJ vycházejí ze základního předpokladu, že oni mají pravdu, dokud jim někdo nedokáže, že ji nemají. Tento přesvědčovací proces může být úspěšný pouze za předpokladu, že se najde někdo kdo má odvahu potřebnou k vznesení efektivní námitky. Pokud se po skončení „procesu“ ukáže, že ENTJ měl pravdu, všichni se tímto procesem obohatí. Pokud je ukáže že se ENTJ mýlil, budeme mít velké uznání a respekt vůči tomu, kdo byl dost silný, aby se mu postavil a bude si vážit poučení, které mu to přineslo.

V mnoha ohledech připomíná život ENTJ dětskou hru „Král hory“. Cílem ostatních je shodit ENTJ dolů z vrcholu hory. Dokud to nedokážou, musí zůstat „pod“ ním. Proces hájení své pozice a odolávání výzvám je pro ENTJ stejně důležité jako samotný výsledek.

Jako typ mají ENTJ jen málo úcty k lidem, kteří se jim vyhýbají, nebo se jimi nechají zastrašit. Naopak mají velký respekt k těm, kteří se jim dokážou postavit a kdo je vyzývají intelektuálně, emocionálně a jakkoli jinak. Problém zastrašování je u nich vystupňován jejich arogancí, která bývá natolik jejich přirozenou součástí, že si ji vůbec neuvědomují. Ti kolem nich ji však většinou vnímají značně.

ENTJ jsou často netrpěliví, více než ostatní typy. Jejich netrpělivost se může projevovat ve formě vznětlivosti, stěžování si na relativně nepodstatné záležitosti a nutkání rychle se pohnout k větším a zajímavějším věcem. Jejich silná ega je mohou strhnout k tomu, že se domnívají, že mohou dělat a zvládat cokoli, včetně detailů a intenzivních mezilidských vztahů, ale právě to zrovna nejsou jejich silné stránky.

Pokud ENTJ v takových záležitostech „zklamou“, frustrace, stress a pocit nedostatečné kompetence je pak vede ke kritice, která je naprosto neodpovídající dané situaci. A co se týče kritiky (ostatních i sebe), tak ENTJ tvoří svou vlastní kategorii. Mají ostrý jazyk, jsou až trochu neotesaní a zdánlivě nepromíjející. Jejich kritika může být devastující pro ty, které kritizují i pro ně samotné.

ENTJ velmi dobře používají řeč. Jasné myšlenky i projev z nich dělají výborné komunikátory. To často ještě přiostřuje jejich kritické schopnosti.

Žena ENTJ to má ve společnosti se svou povahou rozhodně těžší. Typ, který je arogantní, konfrontační a potřebuje kontrolovat druhé se okolí rozhodně nebude jevit jako „ženský“. Pokusy rodičů a ostatních zformovat tyto dívky podle tradičnějšího modelu ženskosti se většinou setkávají s odporem. Jiné ENTJ ženy obvykle potlačují svou aroganci a následně mají pocit, že jim všichni odmlouvají. Výsledkem je fakt, že ženy tohoto typu se často cítí osamoceny, což je zvlášť pro Extroverty těžké.

Komunikační problém žen ENTJ se samozřejmě ještě násobí, pokud jednají s muži (dokonce i s muži stejného typu). Jejich náročná, objektivní, kompetentní a nezávislá povaha se mužům většinou nezamlouvá. Tyto vlastnosti mohou zastínit fakt, že ENTJ ženy dokáží být laskavé a pečující. Pro ně není ženskost definovaná tradiční rolí. Promítá se do celkové odpovědnosti a zájmu, jaký projevují v běžných životních situacích.

Přestože vlastnosti ENTJ bývají u mužů často lépe přijímány, i jim se mohou lidé vyhýbat aby předešli konfrontaci a unikli jejich aroganci. Stejně jako ženy, i ENTJ muži mohou být ignorováni svými podřízenými, rodinou a v osobních vztazích obecně „nuceni“ trávit více času o samotě než je jejich Extroverze schopná unést.

K jejich vlastnímu překvapení se ENTJ často jeví ostatním jako rozčílení, zatímco pouze vyjadřují svůj entuziasmus k tématu, které je zaujalo. Taková odhalení mohou být pro ENTJ – i pro jejich okolí – frustrující a oni se mohou dostat do ironické situace, kdy rozhořčeně odmítají své nařčení z rozhořčení. Pokud jim jejich snažení připadá zbytečné, mohou se buď snažit ještě víc a nebo, což často bývá případ ENTJ žen, se vzdají a začnou se věnovat něčemu jinému. V obou případech je výsledkem prohra na obou stranách.

Domov ENTJ je prostor pro všechny možné aktivity. Vztahy, které tam panují, jsou upřímné, otevřené a stimulující. Zatímco ostatním se mohou ENTJ zdát hrubí a ostří, ti kdo je znají, vědí, že stejně jako ostatní EJ, jsou jako „pes, který štěká, ale nekouše“. Jejich vztahy rostou a vyvíjejí se pomalu.

ENTJ rodiče považují děti za zábavné, protože to jsou mladé dušičky, které mají být stimulovány a podporovány. Jak děti rostou i ony jsou vtahovány do debaty o různých tématech. A stanou se kandidáty na modelování a „stavění do latě“, což je to, co ENTJ dělají pro ty, na kterých jim záleží a za které jsou zodpovědní.

Životní styl ENTJ je trochu nátlakový a členové rodiny si musí být vědomi svých rolí v rámci jejich „systému“. Když se ENTJ setká s rebelií a odmlouváním, může se mu částečně líbit ta výměna názorů a může i oceňovat statečnost toho, kdo odmlouvá, ale stejně maximálně využije svou schopnost přesvědčovat aby, potlačil revoltu a zabezpečil aby celá rodina pochodovala tak jak on píská. Pokud se rebelovi podaří zvítězit, získá si i respekt ENTJ. Každý den v práci i doma může ENTJ buď vyhrát nebo prohrát, ale jen zřídkakdy dojde na remízu.

Odpočinek se u ENTJ nedostavuje snadno a pokud ano, je to proto, že si ho naplánovali. Když se stane jedním z dalších úkolů, které je třeba zvládnout, ENTJ se do něj s vervou pustí.

ENTJ děti jsou přímé, jak se svým vrstevníkům, tak k dospělým. Přestože jsou trochu panovačné a hodně diskutují, snadno si najdou kamarády. Jsou bystré a stejně jako ostatní Extroverti mají potřebu být zapojeny a zapojovat ostatní do všeho, co dělají - od práce, přes studium až po zábavu. Jsou ve všem soutěživé a věří, že všechno může být ještě lepší. Takový je jejich přístup naprosto ke všemu.

Pravděpodobným ENTJ byl například Frank Lloyd Wright (který uplatňoval svou iNtuici a analyTické myšlení ve svých architektonických vizích, jeho Jednoznačnost dala vzniknout pravidlům, kterými se řídili jeho následovníci a jeho Extroverze vyvedla všechny tyto vize a systémy na světlo).


Zpět