ENTP

Zpět

ENTP „Život je jedno velké dobrodružství“

ENTP žijí velmi intenzivní život a jejich entuziasmus je přivádí ke spoustě aktivit, pracovních i nepracovních. Jejich vynalézavost souvisí s jejich bohatou iNtuicí (N), která jim otevírá svět nekonečných možností, a v kombinaci s jejich objektivním rozhodováním (T) a orientací na okolní svět (E), všechno přeměňuje na myšlenky a schémata.

Jako všechny EP, je většinou víc baví rozvíjet novou myšlenku, než se věnovat a pracovat na něčem, co už existuje. To někdy přináší starosti i frustraci – jak pro ně, tak pro lidi kolem nich. Pro ENTP je svět šachovnicí, kde musí – ENTP – pohybovat všemi figurkami tak, aby všichni hráči měli ze života co nejvíc. Neustále bombardují sebe i ostatní nápady a srší nadšením, které je v lepším případě dovede k zdolávání jedné vzrušující výzvy za druhou, v horším případě k nekonečné sérii odložených a neuskutečněných snů.

ENTP vnímá celek a zajímá ho, kolika různými způsoby se dají poskládat jeho jednotlivé kousíčky. Je to právě jejich schopnost vidět celek „big picture“, která jim umožňuje generovat tolik kreativních alternativ pro jakýkoli systém – ať je tím „systémem“ rodina, dovolená, sbírka CD, nebo velká korporace. Vědí, že každý systém, bez ohledu na to jak je fungující, může být zlepšený a zefektivněný. Takový perfekcionismu je někdy činí až posedlé vývojem v mnoha disciplínách. Tyto schopnosti je samozřejmě předurčují k úspěchu v různých podnikatelských dobrodružstvích.

ENTP hodně riskují a to jak se svými vlastními zdroji, tak se zdroji ostatních. Stejně jako ostatní EP, když vyhrají, tak všechno a když prohrají, tak přijdou i o košili. Výsledkem toho je, že život pro ENTP (a pro ty kolen něho) připomíná horskou dráhu: se závratnou výškou, nadšením, strachem, občasnými zastávkami a spoustou nečekaných zatáček.

Všechny analyTicky přemýšlející ženy plavou proti proudu a pro ženu ENTP to může být zvlášť problematické. Když se její objektivita projeví v její živosti, temperamentu, soutěživosti a argumentativní povaze ženy, příliš mužů to neocení. ENTP žena se většinou neztotožňuje s „ženským scénářem“, který vyžaduje určité chování v určitou dobu. Pro všechny ENFP je přirozené testovat hranice každého systému i člověka, zvlášť těch tradičních a tradicionalistických.

Hodně iNtuitivních-analyTiků se učí diskutováním a zpochybňováním, a pro ENTP to platí dvojnásob. Zpochybňování všech úhlů pohledu jim přináší intelektuální uspokojení a radost, stejně jako dělání něčeho neobvyklého a nečekaného jen kvůli reakci okolí. Může být zábavné být ve společnosti ENTP ženy, ale její soutěživá a stále testující povaha může unavovat až nahánět strach. Je zajímavé, že stejné vlastnosti bývají u mužů považovány za pozitivní, i když i oni mohou být únavní, zvlášť pro rozdílné typy.

Ve vztahu s ENTP můžete očekávat, že budete zkoušeni – většinou čímkoli novým, odlišným a tím, co je tak trochu na hraně. Už jen vycházet s ENTP může být výzva, fakt který ENTP sami přiznávají („Pokládám se za velmi zábavného – ale únavného.“)

V rodičovství vidí ENTP další příležitost k růstu a rozvoji všech zúčastněných. Jejich dům může být plný nejnovějších knih, přístrojů, vynálezů a podobných věcí. Dětem budou všechny ty věci představeny, aby je stimulovaly – což je mnohem důležitější než uklizený dům, pořádek a plánování. ENTP rodič vyznává model „překonávání sama sebe“ a úspěšná výchova má dát dětem vše, co k tomu potřebují. ENTP rodiče za den přijdou s více nápady a možnostmi, než jsou jejich děti schopné obsáhnout. To samo o sobě může být únavné a pro děti jiných typů velmi frustrující. Pravděpodobně to byl NT rodič, ještě přesněji ENTP, který první prohlásil, že „je hrozné nevyužít rozum“. Pomáhat dítěti k seberealizaci a růstu je jejich základní princip pro výchovu. Může být však uplatňován na úkor nedostatku pohlazení, objetí a vyjádření lásky, přestože pro ENTP právě tento princip lásku vyjadřuje.

Důraz na výzvu, extrémy, realizaci nápadů a nezávislé myšlení charakterizuje všechny aspekty životního stylu ENTP. Výsledkem mohou být různé druhy nestability. Mohou je potkávat velké finanční výkyvy i fyzická nevyrovnanost. Když intelektuální jiskření a zabývání se „svými vlastními věcmi“ dostává přednost před „tím, co bylo potřeba udělat už včera“ – jako úklid domu, kanceláře, zahrady, čehokoli – může to někdy přinést chaos. Obecně je dům ENTP všem přístupným rájem pro ty, které zajímá to, co se právě objevuje a pro ty, kdo stejně jako ENTP prahnou po intelektuálních podnětech k individuální cestě nahoru.

Mít možnost vymýšlet si a uskutečňovat své nápady bez nutnosti dotáhnout je do konce a být za ně zodpovědný, je pro ENTP vysněná relaxace. A pravděpodobně je to i velký zdroj jejich kreativity. Možnost dát zelenou své představivosti, bez obtěžování se nudnými detaily a nezáživnou rutinou, která k mnoha nápadům patří, dává kreativitě ENTP křídla. V generaci myšlenek nachází nejen motivaci a růst, ale i odpočinek. Pokud jsou svázáni mnoha detaily, přichází stress.

Stejně jako dospělí, ENTP děti jsou často jako uragán. Spousta kamarádů, legrace, projektů a nápadů zaplňují jejich dny. Každý nový den je novou příležitostí k vymýšlení procesů, ke zkoušení kamarádů a systémů. Například obyčejný požadavek rodičů jako „vynešení koše“ může malého ENTP vést k tomu, že stráví mnoho hodin, možná i dní, navrhováním vynálezu, který by koš přemístil z kuchyně k popelnici bez zásahu člověka. Tenhle vynález může vyžadovat přizvání kamarádů, testování a spoustu dalších výmyslů – které budou všechny zábavnější než jednoduché splnění úkolu.

To je přesně způsob, jakým ENTP přistupují k učení. Je to pro ně skupinová výměna názorů, argumentů a projektů. ENTP se mnohem raději učí tím, že se zapojí, než aby poslouchali přednášky. V podnikatelském duchu razí názor, že pokud jejich „pokusy“ přinesou něco, co může být použitelné, sdělitelné, nebo se dá prodat (například automatický vynášeč odpadků), tím lépe. Učení, které podporuje zapojení se, je pro ENTP vzrušující. Pokud je rutinní, přísně strukturované a příliš detailní, je nudné. Úkoly mohou být vypracovány pozdě (nebo brzy) a trochu nedbale. Pokud je úkol sám o sobě nudný a nemotivující, často si sami změní jeho zadání ve jménu „učení se“. Tohle chování může být frustrující pro ostatní studenty a učitele jiných typů a může skončit neúspěchem na obou stranách – pro učitele tak, že ztratí zájem a respekt ENTP studenta a student bude mít horší školní výsledky.

Jako mnoho jiných věcí, rodinná setkání jsou další příležitostí k výměně názorů a myšlenek a ENTP si takové příležitosti nechce nechat ujít. I když se někdy nechová zrovna adekvátně, vždy se podobných rodinných záležitostí aktivně účastní. Někdy pozdě, někdy nepřipraveni, ale vždycky tam budou a velmi pravděpodobně budou zapojovat všechny přítomné, aby čas trávený společně byl zábavný, trochu soutěživý a rozhodně nezapomenutelný.

Práce, která bude pro ENTP výzvou, bude velmi atraktivní. Naopak, pokud ho bude svazovat standardními operačními postupy, bude krajně frustrující a dost možná stresující. Obecně ENTP zajímá kariéra spojené s teoretickou, intelektuální kreativitou jako informační technologie, investiční poradenství, nebo univerzitní vzdělávání.

Vyšší věk může ENTP dát příležitost trochu zpomalit, nehnat se tolik za něčím novým, ale věnovat se i projektům a zálibám, které dlouho vysely na hřebíku. Zastavení se a popřemýšlení (I), oceňování toho, co jim zprostředkují smysly (S) a úcta k emocím a jaksi něžnějším chvilkám života, to všechno je v tomto věku může oslovit.


Zpět