ENFP

Zpět

ENFP „Žít na plný plyn“

ENFP bývají popisováni jako dynamičtí, nadšení lidé, kteří velmi dobře vycházejí s ostatními a dovedou je podpořit. Kombinace jejich preferencí, Extroverze, iNtuice, pocitovosti (F) a otevřenosti (P), jim dává neobyčejnou schopnost jednat s rozlišnými lidmi a potýkat se s různorodými událostmi a výzvami – často s mnoha najednou. ENFP vnímají svět přes možnosti (N) a promítají je do mezilidských vztahů (F). To vše probíhá při čilé komunikaci se světem (E) a jejich preference Proměnlivosti (P) je činí otevřenými vůči nekonečnému přívalu alternativ v každé situaci.

ENFP má potřebu povzbuzovat a ujišťovat ostatní, že s nimi souhlasí – a také potřebuje být podporován jimi. Tato potřeba je tak silná, že se může ostatním jevit jako příliš pozitivní a jeho chvála všeho co ostatní udělají, může vypadat jako neupřímná. Jejich touha po pochvale je může vést k tomu, že se přepínají – jak fyzicky, tak psychicky – jen aby se zavděčili. Také mohou vynakládat hodně energie na chválu ostatních a očekávat, že ji dostanou zpět. Schopnost vidět potenciál v lidech a dívat se na ně z té lepší stránky dává ENFP výhodu v mezilidských vztazích, zvlášť, když se k tomu přidá jejich téměř nadpřirozené vnímání toho, co se děje mezi lidmi kolem nich. Někdy však jejich Extrovertní nadšení může až nahánět strach, než aby bylo ostatním prospěšné. Tyhle nevyžádané, ale ochotně nabízené postřehy jim často přinesou víc odmítnutí než souhlasného přijetí. To však ENFP vede jen k tomu, aby se příště snažili ještě víc.

Vzhledem k jejich entuziastickému přístupu k životu je pro ENFP snadné najít sílu a podporu pro mnoho zajímavých nápadů a projektů. Bohužel toho víc začnou, než dokončí. Takže zatímco svým charizmatem dokážou strhnout davy, nedostatkem organizovanosti a schopnosti dotáhnout věci do konce je mohou odrazovat a ztratit.

Kvality připisované ENFP jsou tradičně více spojovány s ženskostí: společenskost, snaha a potřeba se zavděčit, intuice, spontánnost, zájem o druhé. Z toho vyplývá, že když se muž chová tímto způsobem, může mít pocit, že je mimo mužské „společenství“. To ho ironicky může vést k přílišné kompenzaci a k chování naprosto atypickému pro tento typ – například může být velmi soutěživý, nebo se častěji pouštět do argumentů a sporů. Aby ho uznávali ostatní, může se věnovat kontaktním sportům, nebo jiným „drsným“ aktivitám, přestože sám by raději dělat něco úplně jiného.

Vzhledem k jejich spontánní a tolerantní povaze odmítají ENFP kategorizaci a škatulkování lidí a stejně tak nesnáší, když někdo škatulkuje je, protože oni si užívají své povahy několika tváří. Snadno si dokážou „obout boty někoho jiného“ a ztotožnit se s něčími myšlenkami a pocity a to dokonce tak dobře, že někdy až riskují ztrátu své „identity“. Ostatní vidí tuto krásnou schopnost - vzít za vlastní charakteristiky a problémy druhých - jako projev podpory a tolerance. Avšak ENFP se mohou cítit zmateni tím, kdo jsou sami a co mají dělat oni. S touto tendencí bojují celý život.

Ve vztazích jsou ENFP jen málokdy spokojeni. I když mají vážný vztah, nemohou se zbavit myšlenky, „že by mohl být lepší, když by se hodně snažili“, nebo „že tam někde na ně určitě čeká něco lepšího“. Taková nevyrovnanost může být pro partnery velmi zneklidňující, zvlášť pro Jednoznačné typy a nejvíce pro STJ.

Rodičovství je s ENFP i pro ENFP zábava. Jejich domov, ne vždy zrovna vzorně naklizený, je hřiště pro zábavu a objevování. Celý život je jedna velká oslava a tak i domácí povinnosti se musí proměnit ve hru, aby stálo za to se jim věnovat. Pokud je nějaké práce, individuální nebo společná, která se musí udělat, buď jí odloží (když je nudná), nebo do ní zapojí ostatní (takže se stane zábavnou). Domov ENFP je místem setkávání sousedů a přátel.

Základním životním tématem ENFP je sebe-vyjádření. Šedesátá léta, kdy Amerika kladna důraz na sebe-uvědomění, sounáležitost se skupinou, rozhovory byly plné míru a lásky a vládla síla „květinových dětí“, to všechno byly hodnosty ENFP. Čím víc mohou být lidé sami sebou – a být takoví přijímáni – tím víc porostou a budou přispívat k dobru ostatních. Tomu ENFP věří a věnují svou energii na to, aby pomohli ostatním dosahovat jejich cílů. Samozřejmě, že odpočívat není pro ENFP jednoduché. Když se ENFP pro něco nadchnou, ztratí ponětí o čase, o svých tělesných potřebách a vůbec o všem ostatním. Nechávají se unášet svým entuziasmem až do naprostého vyčerpání až zkolabují. Takže odpočinek, pokud není součástí nějakého dobrodružství, zůstává na druhém místě. Často na úkor fyzického zdraví.

ENFP děti, přestože jsou roztomilé, mohou své rodiče vyčerpávat a rozčilovat. Všechno kolem je materiál pro snění o tom, kdo jsou a kdo mohou být. Takže z vysavače se stane rádio a mikrofon a ENFP je DJ. Zítra postaví bunkr z větví a bude architektem, malířem, dekoratérem interiérů. Další den může být režisérem velkého hřiště, kde bude řídit spoustu aktivit. Zatímco tohle všechno bude vzrušující pro ENFP, pro rodiče, od kterého se očekává nadšený souhlas a účast ve všech aktivitách, to může být pěkná honička. Přestože děti ENFP velmi touží po pochopení a pochvale rodičů, občas dělají přesný opak toho, co by jim ji přineslo: například neustále mluví- místo aby poslouchali, ztrácí přesně to, na co měli dávat dobrý pozor, ve snaze urovnat pokoj ho přemění v chlívek, nebo přijdou později, než slíbili.

Ve snaze být oblíbeni jsou ENFP velmi citliví na kritiku od ostatních, zvlášť od svých kamarádů. Při jejich tendenci brát si všechno osobně je často raní nějaká poznámka a mají pocit, že „jim všichni ubližují“.

ENFP přistupují k učení stejně jako ke všemu jinému: je to dobrodružství, které když se vydaří, přinese uznání. Někdy to mohou být šplhounci. Chtějí být oblíbeni, chtějí mít rádi učitele, spolužáky, školu a všechno ostatní. Mají většinou akademické úspěchy a snaží se zavděčit. Je zajímavé, že víc než ostatní typy, nesnáší písemné testy. I když znají danou látku, stresuje je fakticky orientovaný test, kde je jen jedna odpověď správná. Naopak se jim daří při ústních testech a esejích, kde mohou své znalosti zakomponovat do většího celku.

Rodinné události jsou pro ENFP slavnostmi. A když nejsou, oni je z nich udělají. Jednou z velkých předností ENFP je jejich schopnost vzít obyčejnou rodinnou událost a bez velkého plánování, jen s pomocí materiálu a lidí, které má po ruce, ji proměnit v umělecké dílo, v událost plnou rodinné pospolitosti a sounáležitosti, na kterou se dlouho nezapomene. Toto je jeden ze způsobu, jak ENFP projevují svou schopnost improvizovat. Ve snaze zavděčit se a potěšit ostatní, nemají jejich schopnosti hranice. Například dokážou vyndat z lednice to, co tam právě je a přetvořit to v impozantní večeři, kterou budou servírovat v uměleckém stylu. I když je to rozhodně obdivuhodné, budou mít tendenci svůj úspěch podceňovat. Potom co sklidí nádobí, může je přepadnout pocit, že celá večeře mohla být lepší, pokud by, třeba, všechno naplánovali, nebo rozmrazili maso předem. Takové „co kdyby“ může ENFP pronásledovat a stát se záminkou k naprosto neoprávněné sebekritice.

Pro ENFP i práce musí být zábava, jinak pravděpodobně nestojí za to se jí zabývat. Úkoly, které stojí za to, jsou ty, které zahrnují víc zábavy než dřiny a přináší sebe-potvrzení. Pro ENFP je složité věnovat se jen jedné kariéře. Věří, že mohou dělat všechno, co chtějí. Zkoumání nových oborů, kde se zdokonalovat, je pro ně zajímavější než se držet již známé práce. A oni opravdu většinou dokážou dělat všechno, k čemu se rozhodnou. Bohužel, někdy může být výběr povolání, jako i čehokoli jiného, ovlivňován snahou zavděčit se ostatním. Tak třeba aby udělali radost rodičům, mohou se ENFP dát na kariéru, která je bude po nějaké době frustrovat a stresovat. Obecně je víc těší a jsou víc ceněni v zaměstnání, které obsahuje službu lidem, jako třeba rodinná medicína, psychologie, pedagogika a teologie, spíše než exaktní účetnictví nebo technika. Jako manažeři jsou více obhájci a mentory svých podřízených než „bossy“.

Ve vyšším věku mohou ENFP rozvíjet svou objektivní, zemitou (S) stránku osobnosti. V kombinaci s možností více se věnovat svému internímu přemýšlení a reflexi (I) to může do života ENFP, plného spontánní práce a hry, přinést více klidu a stability. Pokud se bude stále rozvíjet, bude i tento proces „usazování“ pro ENFP vítaný.


Zpět