ISFJ

Zpět

ISFJ „Povinnost je povinnost“

ISFJ se rád pohybuje v zákulisí. Je rychlý, dobře vychází s ostatními, pečlivý, přesný. Cítí potřebu pomáhat a sloužit vyšším cílům. Zdroj své energie hledá v sobě (Introvert), realitu ve věcech, které vidí, slyší a cítí (Smyslové vnímání). Energii pak směřuje ven na pomoc ostatním (F – pocitové rozhodování) a to vždy spořádaně, plánovaně a ve „správný“ čas (Jednoznačné prostředí). Zkrátka ISFJ nachází smysl života ve službě lidstvu a lidskosti a v přinášení radosti ostatním.

Přátelé a blízcí ISFJ často kritizují, že se nechává zneužívat pro svou dobrotu, zatímco právě oni jsou možná sami vinni. ISFJ opravdu bere povinnosti a závazky velmi vážně a často dovolí ostatním využívat jeho ochoty pomoci. Mnohem častěji než ostatní typy se právě ISFJ stává obětním beránkem v manželství, v rodině i v práci nebo v mnoha denních situacích. Je to důsledek jejich silného smyslu pro zodpovědnost v kombinaci s potřebou pomáhat a sloužit lidem.

ISFJ charakteristika je téměř stereotypem ženského chování: tichá, rezervovaná, jemná, závislá, poslušná, pečující, pečlivá a čistotná. ISFJ ženy často také vnitřně odsuzují ostatní ženy, které se nechovají „žensky“. ISFJ žena se svého „ženského scénáře“ může držet tak striktně, že pokud se později v životě začne projevovat víc nezávisle a individualisticky, její okolí to velmi zaskočí a její chování často vyvolá značně negativní reakce.

Když tento typ odráží převážně „typicky“ ženské charakteristiky, není překvapením, že muži ISFJ naráží ve společnosti na problémy. Jemný, pečující, tichý a pečlivý muž je opakem „klasického“ muže. Proto je ISFJ muž často donucen potlačovat své přirozené chování a někdy přechází do opačného extrému a projevuje se jako „supermacho“, nadměrně pije nebo kouří, nebo je až příliš soutěživý, aby se „vyrovnal“ prototypu muže.

Ve vztazích, jako ostatně ve všem, hraje velkou roli smysl pro zodpovědnost a závazek. ISFJ jsou obezřetní v používání slov a zvlášť ta, která představují závazky a vztahy neberou na lehkou váhu. Vztahy si budují většinou pomalu, ale pokud se jednou vyjádří, můžete si být jisti, že je to (alespoň ze strany ISFJ) myšleno vážně a navždy. Právě ISFJ často setrvávají dlouho i v naprosto nefunkčních vztazích, pro svůj smysl pro závazky a zodpovědnost.

Jeho zodpovědnost a loajalita mohou za to, že ISFJ působí většinou vážně. Zřídka ho přitahují poťouchlosti a pokud ano, tak pouze ve zvláštních situacích, např. ve filmu, nebo knize. Až na tyto výjimky obecně platí, že „napřed práce, pak zábava“ a to pouze pokud je práce hotova. Pro ISFJ je většinou vždycky někde nějaká práce ještě nedokončená.

Rodičovství je pro ISFJ další vážnou zodpovědností, kterou mnozí považují za svůj doživotní závazek. Často na sebe berou roli rodiče tichého ochránce. Obecně jsou velmi pilní, ochranitelští a extrémně trpěliví při všech rodičovských povinnostech. Pokud se tyto obdivuhodné vlastnosti však umocní, ISFJ rodič pak často potlačuje a zanedbává vlastní potřeby na úkor dětí. Přestože sami se za světce nepovažují, ISFJ rodiče tak bývají popisováni právě svými dětmi.

Protože povinnost, poslušnost a zodpovědnost najdeme ve všem, co ISFJ dělá, jeho životní styl je ve znamení péče a zájmu o druhé, který vyjadřuje spořádaným a „správným“ způsobem. Odpočinek si může dopřát pouze až dokončí všechnu práci, a jak už bylo řečeno, to se stává málokdy. ISFJ si většinou plánují i svůj volný čas a takové volno se pak zařadí do seznamu povinností.

Více než jiný typ si ISFJ stěžuje na spoustu práce, povinností a starostí na něj naložených, ale je zděšen a zklamán, pokud se ho jeho břemene pokusíte zbavit. Příprava velké rodinné oslavy, péče o nemocného rodiče, nebo organizace třídního srazu, to všechno mohou být aktivity, které si na sebe ISFJ sám vezme a bude si na ně naříkat a stěžovat. V podstatě však neexistuje nic, co by dělal raději. Pokud se ho někdo pokusí zachránit, ISFJ to pravděpodobně ranní.

Jako dítě je ISFJ darem z nebes. Spokojeně se sám zabaví, je relativně nenáročný, poslušný, čistotný, obecně vzorné dítě a pracovitý žák. U dětí, stejně jako u dospělých se občas objeví tvrdohlavost, která se k jejich povaze jakoby nehodí. Ta se však většinou poddá autoritě, nebo rozdělení rolí (Já jsem učitel a já chci abys udělal to a to…), nebo nad ní zvítězí pocit zodpovědnosti. ISFJ autority uznávají a chovají se k nim s respektem.

Jako student má ISFJ rád profesory a předměty, která jsou praktické a organizované. Rádi se drží daných postupů a pracují na úkolech, které jsou jasně zadané a vymezené. Učení, stejně jako vše ostatní, je pro ně nejpříjemnější, když probíhá podle daného rozvrhu a jasných osnov, tak jak to má být.

Rodinné události jsou pro ISFJ velmi smysluplné. Možnost sejít se, udržování tradic a rodinných rituálů, to je způsob, jak vyjádřit důležitost rodiny. Smysluplnost těchto událostí je pro ISFJ přímo úměrná jejich příspěvku ke zdaru těchto akcí: vaření, pečení, úklid a cokoli co k tomu patří, jsou příležitostí jak prakticky projevit svou lásku k rodině. Přestože ISFJ se projevuje poněkud rezervovaně, hloubka jeho citu a loajality by neměla být podceňována. Tím bychom vážně opominuli velkou hodnotu a sílu unikátní pro tento typ.

Práce je pro ISFJ zábavou, oceněním, uspokojením a naplněním. Pokud není, pak je třeba být ještě pracovitější a určitě se to zlepší. Musel to být ISFJ kdo prohlásil o nebi: „Cokoli je tam, musí to zahrnovat i práci. Jinak by to nebylo nebe.“ Obecně je ISFJ šťastný pokud tráví většinu dne službou rodině, přátelům, zaměstnavateli. Zastává názor, že práce posiluje charakter, přináší růst, zralost a naplnění. V podstatě udržování vztahů, rodičovství, učení, pečování, to všechno jsou formy práce, kterou ISFJ vyjadřuje svůj pocit odpovědnosti a služby.

Ve stáří používá ISFJ snad pro každou činnost své lety ověřené, fungující metody. S přibývajícími léty může sice nepatrně uvolnit své zapřažení a trochu projevit své vlastní potřeby, ale společenská zodpovědnost ho neopustí. ISFJ si může s věkem dovolit i trochu riskovat, avšak ostatním typům bude stále připadat jako ostražitý. I zasloužený odpočinek, pokud něco takového ve slovníku ISFJ vůbec existuje, si i tak bude vyplňovat smysluplnými aktivitami jako např. péčí o vnoučata.

K slavným ISFJ patří například Bess Trumannová a Nancy Reaganová (jejichž loajalita k jejím manželům byla příslovečná), nebo postava „Radara“ z amerického seriálu MASH (který obětavě vyčkával celé noci před radiem na důležitou zprávu, nebo nezištně zachraňoval nezodpovědné lékaře ze svízelných situací).


Zpět